Lekarze Specjaliści Poznań Suchy las

Zapraszamy! : Poniedziałek - Piątek: 14.00 do 20.00
  Kontakt : +48 793 840 469

Badania laboratoryjne

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE
Kod badania Nazwa badania Cena Materiały do badań Czas oczekiwania
1 Mocz – badanie ogólne (ICD-9: A01) 8,00 zł MOCZ 1
2 OB (ICD-9: C59) 8,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) / KREW WŁOŚNICZKOWA (CYTRYNIAN) + KREW ŻYLNA (CYTRYNIAN) 1
5 Rozmaz krwi (manualnie) (ICD-9: C32) 8,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) + KREW WŁOŚNICZKOWA (EDTA) 1
6 PT (INR) (ICD-9: G21) 10,00 zł OSOCZE (CYTRYNIAN) 1
7 APTT (ICD-9: G11) 10,00 zł OSOCZE (CYTRYNIAN) 1
8 Fibrynogen (ICD-9: G53) 14,00 zł OSOCZE (CYTRYNIAN) 1
9 D-dimer, ilościowo (ICD-9: G49) 35,00 zł OSOCZE (CYTRYNIAN) / 1
10 Glukoza (ICD-9: L43) 8,00 zł OSOCZE (FLUOREK) 1
11 Elektrolity (Na, K) 9,00 zł SUROWICA 1
14 Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) 18,00 zł SUROWICA 1
15 Cholesterol całkowity (ICD-9: I99) 7,00 zł SUROWICA 1
16 Cholesterol HDL (ICD-9: K01) 8,00 zł SUROWICA 1
17 Cholesterol LDL met. bezpośrednią (ICD-9: K03) 10,00 zł SUROWICA 1
18 Trójglicerydy (ICD-9: O49) 7,00 zł SUROWICA 1
19 Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) 27,00 zł SUROWICA 1
20 ALT (ICD-9: I17) 10,00 zł SUROWICA 1
21 AST (ICD-9: I19) 10,00 zł SUROWICA 1
22 Fosfataza zasadowa (ICD-9: L11) 10,00 zł SUROWICA 1
23 Bilirubina całkowita (ICD-9: I89) 10,00 zł SUROWICA 1
24 Bilirubina związana (bezpośrednia) (ICD-9: I87) 10,00 zł SUROWICA 1
25 Bilirubina wolna (pośrednia) (ICD-9: I91) 12,00 zł SUROWICA 1
26 GGTP (ICD-9: L31) 10,00 zł SUROWICA 1
27 Cholinoesteraza (ICD-9: K95) 12,00 zł SUROWICA 4
28 Dehydrogenaza mleczanowa (ICD-9: K33) 10,00 zł SUROWICA 1
29 Amoniak (ICD-9: I23) 70,00 zł SUROWICA 1
30 Lipaza (ICD-9: M67) 12,00 zł SUROWICA 1
31 Amylaza (ICD-9: I25) 10,00 zł SUROWICA 1
32 Mocznik (ICD-9: N13) 8,00 zł SUROWICA 1
33 Kreatynina (ICD-9: M37) 8,00 zł SUROWICA 1
34 Klirens kreatyniny (ICD-9: M37) 12,00 zł DZM + SUROWICA 1
35 Cystatyna C (ICD-9: K16) 90,00 zł SUROWICA 10
36 Kwas moczowy (ICD-9: M45) 9,00 zł SUROWICA 1
37 Białko całkowite (ICD-9: I77) 9,00 zł SUROWICA 1
38 Albumina (ICD-9: I09) 9,00 zł SUROWICA 1
39 Proteinogram (ICD-9: I79) 18,00 zł SUROWICA 5
40 Żelazo (ICD-9: O95) 10,00 zł SUROWICA 1
41 Ferrytyna (ICD-9: L05) 18,00 zł SUROWICA 1
42 Wapń całkowity (ICD-9: O77) 9,00 zł SUROWICA 1
43 Wapń zjonizowany (ICD-9: O75) 12,00 zł SUROWICA 3
44 Chlorki (ICD-9: I97) 12,00 zł SUROWICA 1
45 Fosfor nieorganiczny (ICD-9: L23) 9,00 zł SUROWICA 1
46 Magnez (ICD-9: M87) 9,00 zł SUROWICA 1
BADANIA KAŁU
Kod badania Nazwa badania Materiały do badań Czas oczekiwania
50 Kał – badanie ogólne (ICD-9: A23) 12,00 zł KAŁ 2
51 Kał – resztki pokarmowe (ICD-9: A23) 12,00 zł KAŁ 2
52 Kał – pasożyty (1 ozn.) (ICD-9: A21) 15,00 zł WYMAZ + KAŁ 2
53 Owsiki (wymaz parazytologiczny) (ICD-9: A21) 15,00 zł WYMAZ 2
54 Kał – G. lamblia met. ELISA (ICD-9: X13) 30,00 zł KAŁ 7
55 Kał – krew utajona (bez diety) (ICD-9: A17) 15,00 zł KAŁ 2
57 Kał – nosicielstwo Salmonella (3 ozn.) (ICD-9: 91.831) 135,00 zł KAŁ / MATERIAŁ 2 + MATERIAŁ 1 7
58 Kał – rota i adenowirusy (ICD-9: F37) 35,00 zł KAŁ 6
59 Kał – norowirusy 65,00 zł KAŁ 3
255 Alfa-1-antytrypsyna w kale (ICD-9: I65) 50,00 zł KAŁ 13
580 pH kału 15,00 zł KAŁ 1
582 Elastaza trzustkowa w kale (ICD-9: K83) 180,00 zł KAŁ 17
583 Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia, antygen w kale met. immunochromatograficzną (ICD-9: X15) 35,00 zł KAŁ 4
590 Laktoferyna w kale met. ELISA 180,00 zł KAŁ 34
696 Tasiemiec – identyfikacja gatunku 50,00 zł KAŁ 10
1270 Clostridium difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale (ICD-9: U10) 130,00 zł KAŁ 7
3147 Giardia lamblia w kale, met. immunochromatograficzną 25,00 zł KAŁ 3
3194 Norowirusy, rotawirusy i adenowirusy w kale (ICD-9: ) 75,00 zł KAŁ 4
3221 KyberKompakt PRO, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału (ICD-9: ) 550,00 zł KAŁ 25
3234 Badanie kału – pasożyty jelitowe – Parasep SF (ICD-9: A21) 25,00 zł KAŁ 10
3756 Kał – badanie ogólne + ciała redukujące 18,00 zł KAŁ 4
3762 Kalprotektyna w kale, met. immunochromatograficzną 80,00 zł KAŁ 3
3763 Zonulina 280,00 zł KAŁ 14
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH
Kod badania Nazwa badania Materiały do badań Czas oczekiwania
61 CRP, ilościowo (ICD-9: I81) 13,00 zł SUROWICA 1
63 Prokalcytonina, ilościowo (ICD-9: N58) 80,00 zł SUROWICA 3
64 Prokalcytonina, półilościowo (ICD-9: N58) 75,00 zł SUROWICA 5
65 ASO, ilościowo (ICD-9: U75) 13,00 zł SUROWICA 1
67 RF, ilościowo (ICD-9: K21) 12,00 zł SUROWICA 1
69 Odczyn Waalera-Rosego (ICD-9: K21) 20,00 zł SUROWICA 2
70 anty-CCP (ICD-9: N66) 50,00 zł SUROWICA 3
76 CK-MB, aktywność (ICD-9: M19) 30,00 zł SUROWICA 1
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA
Kod badania Nazwa badania Materiały do badań Czas oczekiwania
75 CK (ICD-9: M18) 12,00 zł SUROWICA 1
77 CK-MB, mass (ICD-9: M19) 35,00 zł SUROWICA 1
78 Troponina I (ICD-9: O59) 40,00 zł SUROWICA 1
80 Mioglobina 40,00 zł SUROWICA 4
81 NT pro-BNP (ICD-9: N24) 110,00 zł SUROWICA 2
82 BNP (ICD-9: N34) 95,00 zł OSOCZE (EDTA) 5
83 Homocysteina (ICD-9: L62) 50,00 zł SUROWICA 2
188 Renina (ICD-9: O27) 70,00 zł OSOCZE (EDTA) 7
HEMATOLOGIA
Kod badania Nazwa badania Materiały do badań Czas oczekiwania
3 Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C55) 8,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) 1
4 Morfologia krwi (podstawowa) (ICD-9: C53) 8,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) 1
85 Retikulocyty (ICD-9: C69) 9,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) + KREW WŁOŚNICZKOWA (EDTA) 1
86 Płytki krwi (manualnie) (ICD-9: C66) 8,00 zł KREW ŻYLNA (CYTRYNIAN) 1
87 Płytki krwi (ICD-9: C66) 8,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) / KREW ŻYLNA (CYTRYNIAN) / KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) 1
SEROLOGIA
Kod badania Nazwa badania Materiały do badań Czas oczekiwania
90 Grupa krwi (ICD-9: E65) 25,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) / KREW ŻYLNA 1
91 Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia) (ICD-9: E65) 80,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) + KREW ŻYLNA 14
92 Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (1 oznaczenie) (ICD-9: E65) 50,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) + KREW ŻYLNA 14
93 Karta identyfikacyjna grupy krwi 25,00 zł KREW ŻYLNA 14
94 P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) (ICD-9: E05) 30,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) / KREW ŻYLNA 3
95 Bezpośredni test antyglobulinowy (ICD-9: E21) 30,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) + KREW ŻYLNA 2
986 P/c. odpornościowe identyfikacja (ICD-9: E05) 280,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) + KREW ŻYLNA 4
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY
Kod badania Nazwa badania Materiały do badań Czas oczekiwania
100 TSH (ICD-9: L69) 14,00 zł SUROWICA 1
101 FT4 (ICD-9: O69) 14,00 zł SUROWICA 1
102 FT3 (ICD-9: O55) 14,00 zł SUROWICA 1
103 T4 (ICD-9: O67) 16,00 zł SUROWICA 6
104 T3 (ICD-9: O51) 16,00 zł SUROWICA 6
105 anty-TPO (ICD-9: O09) 30,00 zł SUROWICA 1
106 anty-TG (ICD-9: O18) 35,00 zł SUROWICA 2
107 P/c. p. receptorom TSH (TRAb) (ICD-9: O15) 50,00 zł SUROWICA 7
108 Tyreoglobulina (ICD-9: O65) 50,00 zł SUROWICA 14
3345 Odwrotna trójjodotyronina (rT3) 140,00 zł SUROWICA 14
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE
Kod badania Nazwa badania Materiały do badań Czas oczekiwania
110 FSH (ICD-9: L65) 20,00 zł SUROWICA 1
111 LH (ICD-9: L67) 20,00 zł SUROWICA 1
112 Estradiol (ICD-9: K99) 20,00 zł SUROWICA 1
113 Progesteron (ICD-9: N55) 20,00 zł SUROWICA 1
114 Prolaktyna (ICD-9: N59) 20,00 zł SUROWICA 1
115 Test ciążowy (ICD-9: L47) 15,00 zł SUROWICA / MOCZ 1
116 Beta-HCG (ICD-9: L46) 25,00 zł SUROWICA 1
117 HCG wolna podjednostka beta (ICD-9: L46) 50,00 zł SUROWICA 6
118 Estriol wolny (ICD-9: L01) 35,00 zł SUROWICA 6
119 PAPP-A (ICD-9: I84) 45,00 zł SUROWICA 6
120 Prisca – raport 60,00 zł SUROWICA 7
121 DHEA-SO4 (ICD-9: K27) 30,00 zł SUROWICA 1
122 DHEA (ICD-9: K25) 50,00 zł SUROWICA 9
123 Androstendion (ICD-9: I31) 35,00 zł SUROWICA 12
124 Testosteron (ICD-9: O41) 25,00 zł SUROWICA 1
125 Testosteron wolny (ICD-9: O41) 50,00 zł SUROWICA 9
126 SHBG (ICD-9: I83) 35,00 zł SUROWICA 6
127 17-hydroksyprogesteron (ICD-9: L79) 50,00 zł SUROWICA 5
130 Kariotyp, badanie cytogenetyczne 500,00 zł KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) 35
131 Cytologia ginekologiczna (ICD-9: 91.447) 30,00 zł WYMAZ 9
132 Biocenoza pochwy (ICD-9: 91.891) 30,00 zł WYMAZ 5
136 Cytologia cienkowarstwowa (LBC) (ICD-9: 91.891) 60,00 zł WYMAZ / ZAWIESINA KOMÓREK 5
137 AMH 120,00 zł SUROWICA / KREW ŻYLNA UWAGA! ODWIROWANĄ KREW ZAMROZIĆ DO 2H 8
138 Inhibina B 150,00 zł SUROWICA 20
139 Makroprolaktyna (ICD-9: N59) 130,00 zł SUROWICA 17
899 Mutacje w genie CFTR (290 mutacji) niepłodność męska 500,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) 20
3320 HCG całkowite (ICD-9: L47) 40,00 zł SUROWICA 5
3321 HCG Wolna podjednostka beta (KRYPTOR) (ICD-9: L46) 70,00 zł SUROWICA 5
3322 PAPP-A (KRYPTOR) (ICD-9: I84) 70,00 zł SUROWICA 5
3323 Test oceny ryzyka wad chromosomalnych wg FMF 125,00 zł SUROWICA 12
3329 Inhibina A 150,00 zł SUROWICA 25
3342 Dihydrotestosteron (DHT) (ICD-9: K55) 125,00 zł SUROWICA 30
DIAGNOSTYKA ANEMII
Kod badania Nazwa badania Materiały do badań Czas oczekiwania
140 Transferyna (ICD-9: O43) 30,00 zł SUROWICA / OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 1
141 Witamina B12 (ICD-9: O83) 35,00 zł SUROWICA 1
142 Kwas foliowy (ICD-9: M41) 35,00 zł SUROWICA 1
143 Erytropoetyna (ICD-9: K91) 40,00 zł SUROWICA 5
144 TIBC (ICD-9: O93) 12,00 zł SUROWICA / OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 1
145 UIBC (ICD-9: O93) 12,00 zł SUROWICA / OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 1
147 Test obciążenia żelazem (ICD-9: O95) 35,00 zł MATERIAŁ 5 + MATERIAŁ 0 + MATERIAŁ 2 + MATERIAŁ 1 + MATERIAŁ 4 + MATERIAŁ 3 1
3184 Witamina B3 280,00 zł SUROWICA 19
3901 Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa w krwince czerwonej ( G-6-PD) (ICD-9: K29) 350,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) 16
3904 Test EMA 360,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) 19
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY
Kod badania Nazwa badania Materiały do badań Czas oczekiwania
150 Hemoglobina glikowana met. HPLC (ICD-9: L55) 40,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) 7
151 Hemoglobina glikowana (ICD-9: L55) 20,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) 1
152 Fruktozamina (ICD-9: L27) 55,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) / SUROWICA 20
153 Insulina (ICD-9: L97) 30,00 zł KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 1
154 C-peptyd (ICD-9: N33) 40,00 zł SUROWICA + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 1
156 P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) 90,00 zł SUROWICA 17
157 P/c. p. dekarboksylazie kw.glutaminowego (anty-GAD) IgG -ilościowo 90,00 zł SUROWICA / OSOCZE (EDTA) 7
889 Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 1, 2, 3) (ICD-9: L97) 70,00 zł MATERIAŁ 0 + MATERIAŁ 2 + MATERIAŁ 1 + MATERIAŁ 3 1
890 Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 1) (ICD-9: L97) 50,00 zł MATERIAŁ 0 + MATERIAŁ 1 1
891 Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 2) (ICD-9: L97) 50,00 zł MATERIAŁ 0 + MATERIAŁ 2 1
957 Test obciążenia glukozą (4pkt, 75g, 0, 1, 2, 3h) (ICD-9: L43) 22,00 zł MATERIAŁ 1 GODZ 75 G GLUK + MATERIAŁ 2 GODZ 75 G GLUK + MATERIAŁ 0 + MATERIAŁ 3 1
958 OGTT w ciąży obciążenie 75 g glukozy (0,1,2 h) (ICD-9: L43) 12,00 zł MATERIAŁ 0 + MATERIAŁ 2 + MATERIAŁ 1 1
3083 Chrom w moczu (ICD-9: P19) 135,00 zł MOCZ 24
3349 Glukagon 250,00 zł OSOCZE (EDTA) 20
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH
Kod badania Nazwa badania Materiały do badań Czas oczekiwania
160 Parathormon (intact) (ICD-9: N30) 40,00 zł SUROWICA / OSOCZE (EDTA) / OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 1
161 Kalcytonina (ICD-9: M11) 40,00 zł SUROWICA 4
162 Osteokalcyna (ICD-9: N27) 55,00 zł OSOCZE (EDTA) + SUROWICA / OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 4
163 Fosfataza kwaśna (ICD-9: L15) 15,00 zł SUROWICA ZAKWASZONA / SUROWICA + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 4
164 Fosfataza zasadowa izoenzym kostny (ICD-9: L13) 15,00 zł SUROWICA 4
165 C-telopeptyd kolagenu typu I 230,00 zł SUROWICA 33
166 Pyrylinks D w moczu (ICD-9: K53) 130,00 zł MOCZ 5
167 Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 (ICD-9: O87) 130,00 zł SUROWICA 9
168 Witamina D metabolit 25(OH) (ICD-9: O91) 80,00 zł SUROWICA 2
INNE HORMONY I METABOLITY
Kod badania Nazwa badania Materiały do badań Czas oczekiwania
146 Rozpuszczalny receptor transferyny (ICD-9: O28) 80,00 zł SUROWICA 23
170 ACTH (ICD-9: L63) 30,00 zł OSOCZE (EDTA) 5
171 Kortyzol (ICD-9: M31) 30,00 zł SUROWICA + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 1
172 Kortyzol w DZM (ICD-9: M31) 30,00 zł DZM 3
173 17-hydroksykortykosteroidy w DZM (ICD-9: L73) 55,00 zł DZM (HCL) 10
174 17-ketosteroidy w DZM (ICD-9: M17) 55,00 zł DZM (HCL) 10
175 Aldosteron (ICD-9: I15) 50,00 zł SUROWICA / OSOCZE (EDTA) 16
176 Aldosteron w DZM (ICD-9: I15) 50,00 zł DZM 17
177 Aktywność reninowa osocza (ICD-9: I07) 60,00 zł OSOCZE (EDTA) 12
178 Enzym konwertujący angiotensynę (ICD-9: K89) 120,00 zł SUROWICA 12
181 Katecholaminy (A, NA, D) w DZM met. HPLC (ICD-9: M15) 200,00 zł DZM (HCL) 16
183 Metoksykatecholaminy w DZM (M, N, 3-Mt) (ICD-9: M99) 220,00 zł DZM (HCL) 17
184 Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM (5-HIAA) (ICD-9: M39) 100,00 zł DZM (HCL) 10
185 Kwas wanilinomigdałowy w DZM (VMA) (ICD-9: M47) 80,00 zł DZM (HCL) 10
189 Katecholaminy (A, NA, D) w DZM met. ELISA (ICD-9: M15) 150,00 zł DZM (HCL) 16
190 Hormon wzrostu (ICD-9: L71) 35,00 zł SUROWICA 3
191 IGF-BP3 (ICD-9: O32) 80,00 zł SUROWICA 24
192 IGF-1 (ICD-9: O32) 90,00 zł SUROWICA 4
193 Gastryna (ICD-9: L33) 50,00 zł SUROWICA 9
194 Leptyna (ICD-9: M62) 80,00 zł SUROWICA 90
880 Prolaktyna test czynnościowy (3 pkt.) (ICD-9: N59) 50,00 zł MATERIAŁ 0 + MATERIAŁ 2 + MATERIAŁ 1 1
881 Kortyzol – test czynnościowy (ICD-9: M31) 45,00 zł MATERIAŁ 0 + MATERIAŁ 2 + MATERIAŁ 1 10
886 Insulina po obciązeniu (50 g glukozy 0,1,2) (ICD-9: L97) 70,00 zł MATERIAŁ 0 + MATERIAŁ 2 + MATERIAŁ 1 1
887 Insulina po obciązeniu (75 g glukozy 0,1,2) (ICD-9: L97) 70,00 zł MATERIAŁ 0 + MATERIAŁ 2 + MATERIAŁ 1 1
3326 sFlt – 1 rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa 1 160,00 zł SUROWICA 9
3327 PlGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu 220,00 zł SUROWICA 9
3328 Indeks sFlt-1/PlGF 280,00 zł SUROWICA 9
3336 Profil steroidowy w DZM met. GC/MS 280,00 zł DZM 59
3343 Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych (ICD-9: N40) 125,00 zł SUROWICA 24
3346 Witamina C (Kwas askorbinowy) (ICD-9: O85) 160,00 zł SUROWICA / KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) 17
3350 Wazopresyna (ICD-9: ) 220,00 zł OSOCZE (EDTA) 16
3353 Prolaktyna test czynnościowy (2 pkt.) (ICD-9: N59) 40,00 zł MATERIAŁ 0 + MATERIAŁ 1 1
3722 Amyloid A 175,00 zł SUROWICA 8
3723 Alfa-2 makroglobulina 65,00 zł SUROWICA 9
3754 Kwas metylomalonowy (MMA) 300,00 zł SUROWICA 21
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH
Kod badania Nazwa badania Materiały do badań Czas oczekiwania
198 ROMA (Ca125+HE4+ROMA) 100,00 zł SUROWICA 3
199 HE4 (ICD-9: I52) 80,00 zł SUROWICA 3
200 PSA całkowity (ICD-9: I61) 20,00 zł SUROWICA / KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) / OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 1
201 PSA wolny (ICD-9: I63) 28,00 zł KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA 1
203 Fosfataza kwaśna sterczowa (ICD-9: L17) 20,00 zł SUROWICA ZAKWASZONA / SUROWICA 3
204 CEA (ICD-9: I53) 35,00 zł SUROWICA 1
205 AFP (ICD-9: L07) 35,00 zł PŁYN OWODNIOWY + SUROWICA 1
206 CA 125 (ICD-9: I41) 35,00 zł SUROWICA + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 1
207 CA 15-3 (ICD-9: I43) 35,00 zł SUROWICA + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 1
208 CA 19-9 (ICD-9: I45) 35,00 zł SUROWICA + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 1
209 TPS (ICD-9: I57) 60,00 zł SUROWICA 7
210 SCC – Ag (ICD-9: I59) 90,00 zł SUROWICA 5
211 CYFRA 21-1 (ICD-9: I51) 65,00 zł SUROWICA 9
212 CA 72-4 (ICD-9: I49) 65,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) / SUROWICA 9
213 Beta-2-mikroglobulina (ICD-9: M92) 40,00 zł SUROWICA 5
215 BRCA1 met. PCR 250,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) + KREW ŻYLNA (MATRIX) + OSOCZE (EDTA) PCR / WYMAZ Z POLICZKA 10
217 P/c. onkoneuronalne met. IIF (ICD-9: O03) 250,00 zł SUROWICA 23
218 S100 (ICD-9: I82) 100,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) / SUROWICA 9
219 NSE (Neuroswoista enolaza) (ICD-9: K85) 100,00 zł SUROWICA 9
584 Kalprotektyna w kale met. ELISA 100,00 zł KAŁ 14
589 M2-PK w kale met. ELISA 250,00 zł KAŁ 16
896 BRCA2 met. PCR 200,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) + KREW ŻYLNA (MATRIX) / OSOCZE (EDTA) PCR / WYMAZ Z POLICZKA 10
904 Genetyczne predyspozycje do rdzeniastego raka tarczycy – analiza 16 mutacji genu RET 600,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) / WYMAZ 10
3246 Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda 80,00 zł SUROWICA 10
3247 Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu 80,00 zł MOCZ 10
3330 Adrenalina (ICD-9: I05) 80,00 zł OSOCZE (EDTA) 18
3332 Noradrenalina (ICD-9: N21) 80,00 zł OSOCZE (EDTA) 18
3666 Cytologia nieginekologiczna met. LBC 90,00 zł MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY 7
3700 PSA panel (PSA,FPSA, wskaźnik FPSA/PSA) 60,00 zł SUROWICA 1
3818 Septyna 9 700,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) 17
3898 TPA – Tkankowy antygen polipeptydowy 150,00 zł SUROWICA 60
3899 PCA3 w moczu 2 000,00 zł MOCZ 26
UKŁAD KRZEPNIĘCIA
Kod badania Nazwa badania Materiały do badań Czas oczekiwania
222 Czas trombinowy (ICD-9: G25) 22,00 zł OSOCZE (CYTRYNIAN) 1
224 Czynnik krzepnięcia II, aktywność (ICD-9: G26) 70,00 zł OSOCZE (CYTRYNIAN) 2
225 Czynnik krzepnięcia V, aktywność (ICD-9: G29) 70,00 zł OSOCZE (CYTRYNIAN) 2
226 Czynnik krzepniecia VII, aktywność (ICD-9: G31) 70,00 zł OSOCZE (CYTRYNIAN) 2
227 Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność (ICD-9: G33) 110,00 zł OSOCZE (CYTRYNIAN) 2
228 Czynnik krzepnięcia IX, aktywność (ICD-9: G70) 70,00 zł OSOCZE (CYTRYNIAN) 2
229 Czynnik krzepnięcia X, aktywność (ICD-9: G37) 70,00 zł OSOCZE (CYTRYNIAN) 2
230 Czynnik krzepnięcia XI, aktywność (ICD-9: G39) 70,00 zł OSOCZE (CYTRYNIAN) 2
231 Czynnik krzepnięcia XII, aktywność (ICD-9: G41) 70,00 zł OSOCZE (CYTRYNIAN) 2
233 Czynnik von Willebranda – stężenie (ICD-9: G47) 70,00 zł OSOCZE (CYTRYNIAN) 3
235 Antytrombina III, aktywność (ICD-9: G03) 40,00 zł OSOCZE (CYTRYNIAN) 4
237 Białko C, aktywność (ICD-9: G05) 95,00 zł OSOCZE (CYTRYNIAN) 4
238 Białko S wolne (ICD-9: G07) 70,00 zł OSOCZE (CYTRYNIAN) 9
239 Czynnik V Leiden 150,00 zł KREW ŻYLNA (MATRIX) / KREW ŻYLNA (EDTA) / WYMAZ 14
240 Mutacja 20210 G-A genu protrombiny 150,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ 14
3821 Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden+Mutacja 20210 G-A genu protrombiny) 280,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) 14
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY
Kod badania Nazwa badania Materiały do badań Czas oczekiwania
245 Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA 75,00 zł SUROWICA + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 1
246 IgG (ICD-9: L93) 30,00 zł SUROWICA / OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 1
247 IgM (ICD-9: L95) 30,00 zł SUROWICA / OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 1
248 IgA (ICD-9: L85) 30,00 zł SUROWICA / OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 1
249 Dopełniacz, składowa C-3c (ICD-9: K75) 40,00 zł SUROWICA + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 5
250 Dopełniacz, składowa C-4 (ICD-9: K77) 40,00 zł SUROWICA + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 5
251 Dopełniacz, całkowita aktywność CH50 (ICD-9: K58) 110,00 zł SUROWICA 23
252 HLA-B27 120,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) / OSOCZE (CYTRYNIAN) + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 10
254 Alfa-1-antytrypsyna (ICD-9: I65) 65,00 zł SUROWICA + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 7
256 Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid) (ICD-9: N26) 65,00 zł SUROWICA / KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) / OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 6
257 Ceruloplazmina (ICD-9: I95) 50,00 zł SUROWICA / KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) 4
258 Haptoglobina 40,00 zł SUROWICA 5
259 C1 inhibitor, aktywność (ICD-9: L96) 130,00 zł OSOCZE (CYTRYNIAN) / _MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 24
260 C1 inhibitor, stężenie (ICD-9: L96) 130,00 zł SUROWICA 14
261 Łańcuchy lekkie kappa (ICD-9: M83) 60,00 zł SUROWICA 9
262 Łańcuchy lekkie kappa w moczu (ICD-9: M83) 60,00 zł MOCZ 9
263 Łańcuchy lekkie lambda (ICD-9: M85) 60,00 zł SUROWICA 9
264 Łańcuchy lekkie lambda w moczu (ICD-9: M85) 60,00 zł MOCZ 9
265 Białko Bence’a-Jonesa w moczu 30,00 zł MOCZ 4
266 Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) (ICD-9: I86) 200,00 zł SUROWICA 9
267 Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) w moczu (ICD-9: I86) 120,00 zł MOCZ 9
268 Proteinogram białek moczu (ICD-9: I79) 100,00 zł MOCZ 10
576 Aldolaza (ICD-9: I13) 30,00 zł SUROWICA 13
3241 IgG1, podklasa 200,00 zł SUROWICA 9
3242 IgG2, podklasa 200,00 zł SUROWICA 9
3243 IgG3, podklasa 200,00 zł SUROWICA 9
3244 IgG4, podklasa 160,00 zł SUROWICA 16
3245 IgG1-4, zestaw podklas 550,00 zł SUROWICA 9
3830 IgD (ICD-9: L87) 100,00 zł SUROWICA 32
BADANIA Z MOCZU
Kod badania Nazwa badania Materiały do badań Czas oczekiwania
275 Białko w DZM (ICD-9: A07) 10,00 zł DZM 1
276 Glukoza w DZM (ICD-9: L43) 10,00 zł DZM 1
277 Wapń w DZM (ICD-9: O77) 10,00 zł DZM (HCL) 1
278 Fosfor nieorganiczny w DZM (ICD-9: L23) 10,00 zł DZM (HCL) 1
279 Magnez w DZM (ICD-9: M87) 10,00 zł DZM (HCL) 1
280 Mocznik w DZM (ICD-9: N13) 10,00 zł DZM 1
281 Kreatynina w DZM (ICD-9: M37) 10,00 zł DZM 1
282 Kwas moczowy w DZM (ICD-9: M45) 10,00 zł DZM 1
283 Sód i potas w DZM 10,00 zł DZM 1
284 Chlorki w DZM (ICD-9: I97) 10,00 zł DZM 1
295 Amylaza w moczu (ICD-9: I25) 10,00 zł MOCZ 1
296 Albumina w DZM (ICD-9: I09) 12,00 zł MOCZ + DZM 1
299 Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) (ICD-9: I09) 12,00 zł MOCZ 1
577 Kwasy organiczne w moczu met. GC-MS 250,00 zł MOCZ 17
3270 Albumina w moczu (ICD-9: I09) 12,00 zł MOCZ 1
3331 Adrenalina w DZM 90,00 zł DZM (HCL) 18
3333 Noradrenalina w DZM (ICD-9: I05) 90,00 zł DZM (HCL) 18
3334 Metanefryna w DZM (ICD-9: M97) 50,00 zł DZM (HCL) 18
3335 Normetanefryna w DZM (ICD-9: N01) 50,00 zł DZM (HCL) 18
3719 a1-mikroglobulina w moczu 100,00 zł MOCZ 7
3905 Porfobilinogen w DZM (ICD-9: N43) 100,00 zł DZM 9
INFEKCJE
Kod badania Nazwa badania Materiały do badań Czas oczekiwania
300 HBs antygen (ICD-9: V39) 20,00 zł SUROWICA / OSOCZE (EDTA) / OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 1
301 HBs przeciwciała (ICD-9: V42) 30,00 zł SUROWICA / OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 1
302 HBe antygen (ICD-9: V35) 50,00 zł SUROWICA / OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 4
303 HBe przeciwciała (ICD-9: V38) 50,00 zł SUROWICA / OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 4
304 HBc przeciwciała całkowite (ICD-9: V31) 50,00 zł SUROWICA + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 1
305 HBc przeciwciała IgM (ICD-9: V33) 45,00 zł SUROWICA 13
306 HBV met. PCR, ilościowo (ICD-9: V47) 320,00 zł OSOCZE (EDTA) PCR / SUROWICA 21
307 HBV met. PCR, jakościowo (ICD-9: V47) 120,00 zł OSOCZE (EDTA) + OSOCZE (EDTA) PCR / SUROWICA 12
308 HBV met. PCR, genotypowanie A – H 600,00 zł SUROWICA 20
309 HBV met. PCR, lekooporność na lamiwudynę 600,00 zł OSOCZE (EDTA) PCR + SUROWICA 20
310 HCV przeciwciała (ICD-9: V48) 35,00 zł SUROWICA / OSOCZE (EDTA) PCR + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 1
311 HCV met. PCR, ilościowo (ICD-9: V56) 320,00 zł OSOCZE (EDTA) PCR / SUROWICA 21
312 HCV met. PCR, jakościowo (ICD-9: V55) 140,00 zł OSOCZE (EDTA) + OSOCZE (EDTA) PCR + SUROWICA 12
313 HCV met. PCR, genotypowanie 350,00 zł OSOCZE (EDTA) PCR + SUROWICA 23
314 HCV, przeciwciała, test potwierdzenia met. ImmunoBlot (ICD-9: V49) 200,00 zł SUROWICA 10
317 HAV przeciwciała całkowite (ICD-9: V27) 50,00 zł SUROWICA 7
318 HAV przeciwciała IgM (ICD-9: V30) 50,00 zł SUROWICA / OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 4
320 HIV Ag/Ab (Combo) (ICD-9: F91) 35,00 zł SUROWICA / OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 1
321 HIV test potwierdzenia met. western-blot (ICD-9: F90) 220,00 zł SUROWICA 8
322 HIV met. PCR, ilościowo (ICD-9: F92) 280,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) / SUROWICA / OSOCZE (EDTA) PCR 17
324 HTLV I/II, przeciwciała (ICD-9: F32) 200,00 zł SUROWICA / OSOCZE (CYTRYNIAN) / OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 10
330 Kiła (Treponema pallidum), test przesiewowy RPR/VDRL (ICD-9: U79) 15,00 zł SUROWICA / OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 1
331 Kiła (Treponema pallidum), testy potwierdzenia (FTA,TPHA,VDRL,FTA ABS) 100,00 zł SUROWICA 10
332 Kiła (Treponema pallidum), FTA 75,00 zł SUROWICA 6
334 Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgM 70,00 zł SUROWICA 18
335 Kiła (Treponema pallidum), TPHA 75,00 zł SUROWICA 6
337 Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS 80,00 zł SUROWICA 6
338 Kiła (Treponema pallidum), przeciwciała IgG/IgM (ICD-9: U84) 20,00 zł OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA 13
339 Toksokaroza (Toxocara spp.) IgG, met. Western Blot 300,00 zł SUROWICA 10
340 Toksoplazmoza IgG (ICD-9: X41) 30,00 zł SUROWICA + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 1
341 Toksoplazmoza IgM (ICD-9: X45) 30,00 zł SUROWICA / KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) / OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 1
342 Toksoplazmoza IgA (ICD-9: X37) 75,00 zł SUROWICA 13
343 Toksoplazmoza IgG, awidność (ICD-9: X49) 75,00 zł SUROWICA 7
344 Toxoplazma gondii met. PCR, jakościowo 200,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) 12
345 Różyczka (Rubella virus) IgG (ICD-9: V21) 35,00 zł KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 1
346 Różyczka (Rubella virus) IgM (ICD-9: V24) 35,00 zł KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 1
348 Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgG matki i dziecka, met. Western Blot 420,00 zł MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY 10
349 Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgM matki i dziecka, met. Western Blot 420,00 zł MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY 10
350 CMV (Cytomegalovirus) IgG (ICD-9: F19) 40,00 zł KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 1
351 CMV (Cytomegalovirus) IgM (ICD-9: F23) 40,00 zł SUROWICA / OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 1
352 CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność (ICD-9: F22) 75,00 zł SUROWICA 5
353 CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo (ICD-9: F26) 450,00 zł OSOCZE (EDTA) PCR / SUROWICA 22
354 CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo (ICD-9: F26) 220,00 zł OSOCZE (EDTA) PCR / SUROWICA 12
355 HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo (ICD-9: F64) 50,00 zł SUROWICA 9
356 HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo (ICD-9: F65) 50,00 zł SUROWICA 9
358 HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo 200,00 zł OSOCZE (EDTA) + SUROWICA / WYMAZ / PMR 14
359 Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgA matki i dziecka, met. Western Blot 450,00 zł MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY 10
360 EBV (Epstein-Barr virus) IgG (ICD-9: F49) 50,00 zł SUROWICA 3
361 EBV (Epstein-Barr virus) IgM (ICD-9: F50) 50,00 zł SUROWICA 3
362 Mononukleoza zakaźna, jakościowo (ICD-9: F55) 50,00 zł SUROWICA 3
363 EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo 500,00 zł SUROWICA / OSOCZE (EDTA) PCR 22
364 EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo 220,00 zł SUROWICA / OSOCZE (EDTA) PCR 22
365 EBV (Epstein-Barr virus) IgG EBNA (ICD-9: F45) 60,00 zł SUROWICA 3
366 EBV (Epstein-Barr virus) IgG EA (ICD-9: F42) 60,00 zł SUROWICA 3
367 Mycoplasma hominis – jakościowo PCR 200,00 zł MOCZ + WYMAZ + ZAWIESINA KOMÓREK 12
370 Mycoplasma pneumoniae IgG (ICD-9: U41) 50,00 zł SUROWICA 4
371 Mycoplasma pneumoniae IgM (ICD-9: U43) 50,00 zł SUROWICA 4
373 Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo 200,00 zł WYMAZ + PLWOCINA + SUROWICA 15
379 Mycoplazma genitalium met. PCR 200,00 zł WYMAZ + MOCZ + ZAWIESINA KOMÓREK 12
380 Chlamydia pneumoniae IgG (ICD-9: S67) 45,00 zł SUROWICA 4
381 Chlamydia pneumoniae IgM (ICD-9: S65) 45,00 zł SUROWICA 4
382 Chlamydia pneumoniae IgA (ICD-9: S63) 45,00 zł SUROWICA 7
384 Chlamydia pneumoniae met. PCR, jakościowo 200,00 zł WYMAZ + PLWOCINA 22
386 Chlamydia trachomatis IgG (ICD-9: S73) 45,00 zł SUROWICA 5
387 Chlamydia trachomatis IgM (ICD-9: S75) 45,00 zł SUROWICA 4
388 Chlamydia trachomatis IgA (ICD-9: S71) 45,00 zł _MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 + SUROWICA 7
391 Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo (ICD-9: S79) 200,00 zł MOCZ + WYMAZ / ZAWIESINA KOMÓREK 10
392 Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka), met.PCR, jakościowo (ICD-9: U46) 200,00 zł MOCZ + WYMAZ + ZAWIESINA KOMÓREK 10
393 Ureaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo 200,00 zł ZAWIESINA KOMÓREK + WYMAZ / MOCZ 15
396 HPV DNA HR, 14 typów, 16, 18, nie 16/18 (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) (ICD-9: F38) 135,00 zł WYMAZ + ZAWIESINA KOMÓREK 17
HPV mRNA (Human papillomavirus) met. PCR 350,00 zł ZAWIESINA KOMÓREK
398 Helicobacter pylori – test oddechowy 250,00 zł POWIETRZE WYDYCHANE 13
400 Helicobacter pylori IgG (ICD-9: U12) 30,00 zł SUROWICA 3
401 Helicobacter pylori IgA (ICD-9: U07) 45,00 zł SUROWICA 10
402 Helicobacter pylori w kale (ICD-9: U10) 45,00 zł KAŁ 4
405 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG (ICD-9: S07) 45,00 zł SUROWICA 7
406 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM (ICD-9: S09) 45,00 zł SUROWICA 7
407 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA (ICD-9: S05) 45,00 zł SUROWICA 9
409 Pneumocystis carinii (jiroveci) IgG +IgM met. IIF 110,00 zł SUROWICA 7
413 Pneumocystis jiroveci – wymaz (ICD-9: W35) 35,00 zł WYMAZ 5
414 Grypa typ A IgG (ICD-9: F75) 100,00 zł SUROWICA 13
415 Grypa typ A IgM (ICD-9: F76) 105,00 zł SUROWICA 13
416 Grypa typ B IgG (ICD-9: F80) 100,00 zł SUROWICA 13
417 Grypa typ B IgM (ICD-9: F81) 105,00 zł SUROWICA 13
418 Paragrypa typ 1- 3 IgG (ICD-9: V09) 120,00 zł SUROWICA 15
419 Paragrypa typ 1-3 IgM (ICD-9: V10) 120,00 zł SUROWICA 15
420 Odra (Morbilli virus) IgG (ICD-9: F96) 100,00 zł SUROWICA 15
421 Odra (Morbilli virus) IgM (ICD-9: F97) 100,00 zł SUROWICA 15
422 Ospa (Varicella zoster virus) IgG (ICD-9: V68) 80,00 zł SUROWICA 9
423 Ospa (Varicella zoster virus) IgM (ICD-9: V69) 80,00 zł SUROWICA 9
424 Świnka (Myxovirus parotitis) IgG (ICD-9: F93) 55,00 zł SUROWICA 15
425 Świnka (Myxovirus parotitis) IgM (ICD-9: F94) 55,00 zł SUROWICA 15
426 Paragrypa typ 3 IgG (ICD-9: V04) 90,00 zł SUROWICA 10
427 Grypa typ A i B antygeny 50,00 zł WYMAZ 4
428 Grypa typ AH1N1 met. Real-Time PCR – jakościowo 280,00 zł WYMAZ 5
430 Borelioza IgG (ICD-9: S21) 45,00 zł OSOCZE (EDTA) + OSOCZE (CYTRYNIAN) + SUROWICA 4
431 Borelioza IgM (ICD-9: S25) 45,00 zł OSOCZE (EDTA) + OSOCZE (CYTRYNIAN) + SUROWICA 4
432 Borelioza IgG met. western-blot (ICD-9: S23) 100,00 zł SUROWICA 10
433 Borelioza IgM met. western-blot (ICD-9: S27) 100,00 zł SUROWICA 10
434 Borrelia burgdorferii met. PCR, jakościowo 135,00 zł PMR / KREW ŻYLNA (EDTA) / SUROWICA / PŁYN STAWOWY / KLESZCZ 14
435 Bruceloza IgG (ICD-9: S41) 50,00 zł SUROWICA 14
436 Bruceloza IgM (ICD-9: S43) 50,00 zł SUROWICA 14
437 Bruceloza met. OWD (ICD-9: S45) 280,00 zł SUROWICA 13
438 TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgM met. ELISA (ICD-9: F85) 140,00 zł SUROWICA 10
439 Panel infekcji odkleszczowych met. PCR 750,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) + OSOCZE (EDTA) PCR + SUROWICA 14
440 Listerioza, jakościowo (ICD-9: U26) 45,00 zł SUROWICA 9
443 Leptospiroza (ICD-9: U22) 225,00 zł SUROWICA 7
448 Yersinia spp. IgG, IgM, IgA (łącznie) 280,00 zł SUROWICA 33
449 Choroba kociego pazura (Bartonella henselae, Bartonella quintana), IgG, IgM 150,00 zł SUROWICA / OSOCZE (EDTA) PCR 7
454 Salmonella spp. IgG, IgM, IgA (łącznie) 220,00 zł SUROWICA 17
455 Enterowirusy met. ELISA 135,00 zł SUROWICA 10
459 Parvowirus B19 IgG i IgM (ICD-9: F35) 110,00 zł OSOCZE (EDTA) + SUROWICA 14
460 Parvowirus B19 met. PCR, ilościowo 400,00 zł OSOCZE (EDTA) PCR / SUROWICA 22
461 Adenowirusy met. PCR, jakościowo 220,00 zł OSOCZE (EDTA) PCR 16
464 Coxackie wirusy przeciwciała 180,00 zł SUROWICA 13
466 RSV (Respiratory syncytial virus), IgG met. IIF (ICD-9: V16) 50,00 zł SUROWICA 14
467 RSV (Respiratory syncytial virus), IgM met. IIF (ICD-9: V17) 50,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) / SUROWICA / KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) 14
468 Coxsackie typ A i B IgG met. IIF (ICD-9: V71) 125,00 zł SUROWICA / OSOCZE (CYTRYNIAN) / OSOCZE (EDTA) / OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 14
469 Coxsackie typ A i B IgM met. IIF (ICD-9: V72) 125,00 zł SUROWICA / OSOCZE (CYTRYNIAN) / OSOCZE (EDTA) / OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 14
470 Gruźlica, badanie genetyczne, met. PCR (ICD-9: U37) 350,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ / PLWOCINA / PŁYN Z JAMY CIAŁA 12
472 Mycobacterium tuberculosis complex (DNA), z okr. wrazliwości na rifampicynę, Real Time-PCR (ICD-9: U37) 400,00 zł MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY 13
480 Toksokaroza (Toxocara canis) IgG (ICD-9: X33) 100,00 zł SUROWICA 7
481 Włośnica (Trichinella spiralis) IgG (ICD-9: X53) 180,00 zł SUROWICA 13
482 Bąblowica (Echinococcus spp.) IgG (ICD-9: X05) 125,00 zł SUROWICA 22
483 Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. western-blot 300,00 zł SUROWICA 7
485 Giardia lamblia IgM i IgG w surowicy, met IIF (ICD-9: X13) 135,00 zł SUROWICA 10
487 Bąblowica (Echinococcus multilocularis), met. Western Blot (ICD-9: B67.5) 350,00 zł SUROWICA 7
488 Cryptococcus neoformans – antygen krążący, jakościowo (ICD-9: W31) 135,00 zł SUROWICA 9
489 Candida – antygen krążący (ICD-9: W17) 135,00 zł OSOCZE (EDTA) + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA 7
496 Aspergillus – antygen krążący (ICD-9: W01) 150,00 zł SUROWICA 7
499 HBs antygen, test potwierdzenia (ICD-9: V41) 50,00 zł OSOCZE (EDTA) + SUROWICA / OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 7
697 Wągrzyca (Taenia solium) IgG met. Western Blot (ICD-9: X31) 300,00 zł SUROWICA 7
698 Tasiemiec (Taenia solium) IgG met. ELISA (ICD-9: X31) 50,00 zł OSOCZE (CYTRYNIAN) / SUROWICA / OSOCZE (EDTA) 12
939 Enterowirusy w płynie z jamy ciała 125,00 zł PMR / PŁYN Z JAMY CIAŁA 10
1260 Campylobacter antygen w kale (ICD-9: S49) 80,00 zł KAŁ 7
3101 Babesia spp. parazytemia, badanie mikroskopowe krwi 125,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) 7
3102 Filarioza, badanie mikroskopowe krwi 110,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) 7
3105 Borelioza, IgM w kompleksach immunologicznych, met. ELISA (ICD-9: S25) 120,00 zł PMR / KREW ŻYLNA / OSOCZE (EDTA) PCR / SUROWICA 7
3106 Borelioza, IgG w kompleksach immunologicznych, met. ELISA (ICD-9: S21) 120,00 zł PMR / KREW ŻYLNA / OSOCZE (EDTA) PCR / SUROWICA 7
3107 Panel koinfekcji w boreliozie IgG (B.microti, A.phagocitophilum, B.henselae, B.quintana) met. IIF 310,00 zł OSOCZE (EDTA) PCR 14
3108 Panel koinfekcji w boreliozie (M.pneum. IgM/G, Ch.pneum. IgM/G, Y.enter. IgA/G) met. ELISA, IIF 310,00 zł OSOCZE (EDTA) PCR 14
3109 Panel koinfekcji w boreliozie met. ELISA, IIF 650,00 zł SUROWICA 23
3110 Panel infekcji odkleszczowych (rozszerzony) met. Real Time PCR 850,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) + OSOCZE (EDTA) PCR 14
3111 Panel koinfekcji w boreliozie met. Real Time PCR 550,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) 14
3112 Chlamydia pneumoniae IgA IIF (ICD-9: S63) 55,00 zł SUROWICA 9
3113 Chlamydia pneumoniae IgG IIF (ICD-9: S67) 55,00 zł SUROWICA 9
3114 Chlamydia pneumoniae IgM IIF (ICD-9: S65) 55,00 zł SUROWICA 9
3115 Chlamydia trachomatis IgA IIF (ICD-9: S71) 55,00 zł SUROWICA 9
3116 Chlamydia trachomatis IgG IIF (ICD-9: S73) 55,00 zł SUROWICA 9
3117 Chlamydia trachomatis IgM IIF (ICD-9: S75) 55,00 zł SUROWICA 9
3119 Panel urogenitalny 6 patogenów met. PCR 250,00 zł WYMAZ 12
3120 Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgG met. IIF 150,00 zł OSOCZE (EDTA) PCR / SUROWICA 10
3121 Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgM met. IIF 150,00 zł OSOCZE (EDTA) PCR / SUROWICA 10
3123 Legionella pneumophila (legionelloza) met. PCR jakościowo 300,00 zł WYMAZ + OSOCZE (EDTA) PCR 10
3125 Panel PNEUMO-BACTER 6 – identyfikacja 6 bakterii met.PCR 400,00 zł WYMAZ 10
3126 Panel PNEUMO-TOTAL 18 – identyfikacja 13 wirusów i 5 bakterii met. PCR 650,00 zł WYMAZ 10
3127 Panel infekcji urogenitalnych: HPV, Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum met. PCR (ICD-9: F38) 300,00 zł WYMAZ + ZAWIESINA KOMÓREK 16
3128 Panel infekcji urogenitalnych: Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum, met. PCR (ICD-9: S79) 250,00 zł WYMAZ + ZAWIESINA KOMÓREK 14
3129 Malaria, jakościowo (ICD-9: X23) 60,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) 5
3131 Legionella pneumophila IgG (legionelloza) (ICD-9: U16) 150,00 zł SUROWICA 9
3132 Legionella pneumophila IgM (legionelloza) (ICD-9: U17) 150,00 zł SUROWICA 9
3133 Legionella pneumophila IgA (legionelloza) 150,00 zł SUROWICA 9
3134 Legionella pneumophila IgG, IgM, IgA (łącznie) (legionelloza) (ICD-9: U19) 100,00 zł SUROWICA 9
3135 Legionella pneumophila IgA,IgG,IgM, jakościowo met. IIF (ICD-9: U19) 100,00 zł SUROWICA 20
3136 Babesia divergens met.PCR, jakościowo 220,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) 10
3139 Listeria monocytogenes, IgG met. IIF 150,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) / SUROWICA / KREW ŻYLNA (CYTRYNIAN) / KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) 19
3141 Borelioza CD57 220,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) 8
3142 Mycoplasma pneumoniae IgA (ICD-9: U40) 80,00 zł SUROWICA 8
3143 Anaplasma phagocytophilum IgG met. IIF (ICD-9: S47) 125,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) + SUROWICA / OSOCZE (EDTA) PCR 10
3144 Anaplasma phagocytophilum IgM met. IIF 125,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) + SUROWICA / OSOCZE (EDTA) PCR 10
3145 Babesia microti IgG met. IIF 125,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) + OSOCZE (EDTA) PCR 10
3148 Yersinia enterocolitica IgG, IgM, IgA met. ELISA 200,00 zł SUROWICA 9
3149 Mycoplasma pneumoniae – test przesiewowy (ICD-9: U45) 70,00 zł SUROWICA 3
3150 P/c. p. gliście ludzkiej IgG (ICD-9: X01) 50,00 zł SUROWICA 11
3151 Yersinia enterocolitica IgG met. ELISA (ICD-9: U87) 135,00 zł SUROWICA 9
3152 Yersinia enterocolitica IgM met. ELISA (ICD-9: U88) 135,00 zł SUROWICA 9
3153 Yersinia enterocolitica IgA met. ELISA (ICD-9: U89) 135,00 zł SUROWICA 9
3155 Malaria (Plasmodium spp.) parazytemia, badanie mikroskopowe krwi. 135,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) 10
3156 Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgM, met. ELISA 199,00 zł SUROWICA 10
3157 Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgG, met. ELISA 199,00 zł SUROWICA 10
3158 Panel infekcji urogenitalnych: Ch.trachomatis, U.urealyticum, M.hominis met. PCR 225,00 zł WYMAZ / ZAWIESINA KOMÓREK + MOCZ 14
3159 Schistosomoza IgG, met. Western Blot 300,00 zł SUROWICA 10
3160 HPV DNA HR 12 typów, genotypowanie: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 (ICD-9: F38) 75,00 zł WYMAZ + ZAWIESINA KOMÓREK 17
3161 HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68,6/11,42,43,44 (ICD-9: F38) 180,00 zł WYMAZ / ZAWIESINA KOMÓREK 15
3162 HPV DNA 4 typy (niskoonkogenne), genotypowanie: 6/11, 42, 43, 44 (ICD-9: F38) 250,00 zł WYMAZ / ZAWIESINA KOMÓREK 15
3164 HPV DNA 37 typów, genotypowanie (ICD-9: F38) 250,00 zł WYMAZ 15
3165 Włośnica (Trichinella spiralis) IgG, met. Western Blot (ICD-9: B75) 300,00 zł SUROWICA 10
3166 Gorączka Denga IgM, met. ELISA 200,00 zł SUROWICA 10
3167 Gorączka Denga IgG, met ELISA (ICD-9: F39) 200,00 zł SUROWICA 10
3168 Hantavirus IgM, met. ELISA 120,00 zł SUROWICA 12
3169 Hantavirus IgG, met. ELISA 120,00 zł SUROWICA 12
3170 HBV met. PCR, lekooporność entekawir 600,00 zł SUROWICA / OSOCZE (EDTA) 14
3171 Parvowirus B19 IgG met. ELISA (ICD-9: F33) 100,00 zł SUROWICA / OSOCZE (EDTA) 9
3172 Parvowirus B19 IgM met. ELISA (ICD-9: F34) 100,00 zł SUROWICA / OSOCZE (EDTA) 9
3173 EBV (Ebstein-Barr virus) IgG, IgM, profil 100,00 zł SUROWICA / OSOCZE (EDTA) 7
3174 Tularemia (Francisella tularensis) IgA, IgG, IgM, met. ELISA (ICD-9: U02) 250,00 zł SUROWICA 13
3175 Bruceloza odczyn aglutynacyjny Wrighta (OA) 75,00 zł SUROWICA 5
3176 Enterowirusy IgM met. IIF (ICD-9: F28) 125,00 zł SUROWICA 18
3177 Enterowirusy IgG met. IIF (ICD-9: F29) 135,00 zł SUROWICA 18
3180 CMV (Cytomegalovirus) DNA w moczu met. PCR, jakościowo (ICD-9: F26) 150,00 zł MOCZ 13
3182 Poliomawirus (BKV) met. PCR, ilościowo 300,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) 12
3183 Poliomawirus (BKV) w moczu met. PCR, ilościowo 300,00 zł MOCZ 12
3187 Panel PNEUMO-VIRUS 12 – identyfikacja 12 wirusów met. PCR 500,00 zł WYMAZ 10
3188 Parvowirus B19 jakościowo met.PCR 250,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) + OSOCZE (EDTA) + PMR + SUROWICA 10
3195 Toksokaroza (Toxocara canis) IgG, awidność 300,00 zł SUROWICA 13
3198 Wirus Zika met. PCR, jakościowo 300,00 zł OSOCZE (EDTA) PCR 7
3199 Wirus Zika IgM i IgG met. ELISA 300,00 zł SUROWICA 14
3212 Panel infekcji odkleszczowych (TBEV, B.burgdorferi, A.phagocytophillum, E.chaffeensis, E.muris) met. PCR 125,00 zł KLESZCZ 14
3213 Borelioza pc. p. VIsE/C6, ilościowo, monitorowanie leczenia 125,00 zł SUROWICA 14
3215 Leiszmanioza trzewna (Leishmania spp.) IgG, met. Western Blot 300,00 zł SUROWICA 10
3217 Kał w kierunku pasożytów rodzimych (WCMP) 50,00 zł KAŁ 9
3235 Kał, hodowla w kierunku nicieni (Strongyloides, Ancylostoma, Necator) 50,00 zł KAŁ 10
3236 Kał- pasożyty tropikalne 55,00 zł KAŁ 10
3237 Rodzaj pasożyta w materiale biologicznym 100,00 zł INNY MATERIAŁ / KAŁ / MOCZ / PLWOCINA 10
3238 Pasożyty tropikalne w moczu 55,00 zł MOCZ 10
3239 Kryptosporydioza (Cryptosporidium spp.) oocysty w kale 60,00 zł KAŁ 10
3584 TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgG met. ELISA (ICD-9: F84) 120,00 zł SUROWICA 10
3750 HIV1/2, HCV, HBV badanie przesiewowe metodą NAT 300,00 zł OSOCZE (EDTA) + OSOCZE (EDTA) PCR + SUROWICA 12
3761 HIV1/2, HCV, HBV dyskryminacja patogenu do badania przesiewowego metodą NAT 280,00 zł OSOCZE (EDTA) + OSOCZE (EDTA) PCR 14
3838 IL28B (rs12979860, rs8099917), genotypowanie 600,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) 28
4902 Ch. trachomatis, N. gonorrhoeae, met. PCR, jakościowo 180,00 zł WYMAZ / MOCZ / ZAWIESINA KOMÓREK 10
TOKSYKOLOGIA-METALE
Kod badania Nazwa badania Materiały do badań Czas oczekiwania
555 Cynk, ilościowo (ICD-9: K15) 60,00 zł OSOCZE (EDTA) + SUROWICA Z AKTYWATOREM + SUROWICA 6
556 Miedź, ilościowo (ICD-9: G68) 50,00 zł SUROWICA Z AKTYWATOREM + SUROWICA + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 6
557 Miedź w moczu, ilościowo (ICD-9: G68) 55,00 zł DZM 6
558 Ołów we krwi, ilościowo (ICD-9: P71) 95,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) + KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) + KREW ŻYLNA (K2EDTA) 6
559 Ołów w moczu, ilościowo (ICD-9: P71) 82,00 zł MOCZ 6
562 Kadm w moczu (ICD-9: P43) 50,00 zł MOCZ 6
572 Kwas deltaaminolewulinowy w moczu (ICD-9: M51) 55,00 zł MOCZ 21
575 Koproporfiryna (ICD-9: M27) 65,00 zł MOCZ: DZM + Mocz poranny 21
3095 Selen, ilościowo w surowicy (ICD-9: O31) 110,00 zł SUROWICA Z AKTYWATOREM + SUROWICA 21
3098 Chrom w surowicy (ICD-9: P19) 135,00 zł SUROWICA 20
3099 Nikiel w surowicy (ICD-9: P69) 150,00 zł SUROWICA 7
3264 Rtęć we krwi (ICD-9: P89) 150,00 zł KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) 18
3910 Kobalt w surowicy (ICD-9: M25) 150,00 zł SUROWICA 8
AUTOIMMUNOLOGIA
Kod badania Nazwa badania Materiały do badań Czas oczekiwania
600 PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy (ICD-9: O21) 50,00 zł SUROWICA 5
601 PPJ (ANA2) met. IIF i DID ENA screening (ICD-9: O21) 55,00 zł SUROWICA 14
602 PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów) (ICD-9: O21) 100,00 zł SUROWICA 5
603 PPJ dsDNA met. IIF (ICD-9: N75) 60,00 zł SUROWICA 7
604 SLE, półilościowo (ICD-9: O21) 50,00 zł SUROWICA 1
605 PPJ (ANA4) met. IIF i immunoblot (16 antygenów) 120,00 zł SUROWICA 6
606 P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF (ICD-9: N69) 100,00 zł SUROWICA 8
607 P/c. p. aktynie met. IIF (ICD-9: N91) 60,00 zł SUROWICA 10
608 PPJ panel Myositis met. immunoblot (ICD-9: O21) 250,00 zł SUROWICA 10
609 PPJ panel sklerodermia met. immunoblot 230,00 zł SUROWICA 14
610 P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF (ICD-9: O05) 65,00 zł SUROWICA 8
611 P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF (ICD-9: O05) 65,00 zł SUROWICA 8
612 P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF (ICD-9: N91) 65,00 zł SUROWICA 12
613 P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF 55,00 zł SUROWICA 9
614 P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF 55,00 zł SUROWICA 8
615 P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting (ICD-9: O21) 110,00 zł SUROWICA 13
616 Panel wątrobowy pełny (ANA2,AMA,ASMA,anty-LKM,anty-LSP,anty-SLA) met. IIF,DID 135,00 zł SUROWICA 19
617 Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY ( anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. immunobloting (ICD-9: O21) 125,00 zł _MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 + SUROWICA 17
618 Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF (ICD-9: O21) 65,00 zł SUROWICA 17
619 PPJ (ANA5) met. IIF i immunoblot ENA (7 antygenów) 110,00 zł SUROWICA 6
620 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF (ICD-9: N79) 65,00 zł SUROWICA 9
621 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF (ICD-9: N79) 65,00 zł SUROWICA 9
622 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF (ICD-9: N79) 95,00 zł SUROWICA 9
623 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF (ICD-9: N83) 65,00 zł SUROWICA 12
624 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF (ICD-9: N81) 65,00 zł SUROWICA 12
625 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF 110,00 zł SUROWICA 12
626 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF 100,00 zł SUROWICA 9
627 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF 95,00 zł SUROWICA 9
628 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 150,00 zł SUROWICA 12
629 P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF (ICD-9: O17) 65,00 zł SUROWICA 12
630 P/c. p. retikulinie w kl. IgG met. IIF (ICD-9: O17) 65,00 zł SUROWICA 14
631 P/c. p. retikulinie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF (ICD-9: O17) 105,00 zł SUROWICA 8
632 P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA (ICD-9: N79) 95,00 zł SUROWICA 6
633 P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N79) 95,00 zł SUROWICA 6
634 P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG i IgA met. ELISA (ICD-9: N79) 180,00 zł SUROWICA 6
635 P/c. przeciw mieloperoksydazie w kl. IgG met. Elisa (ICD-9: N69) 95,00 zł SUROWICA 9
636 P/c. przeciw proteinazie 3 w kl. IgG met. Elisa (ICD-9: N69) 95,00 zł SUROWICA 9
637 P/c. p. mieloperoksydazie (MPO) (pANCA) i proteinazie 3 (PR-3) (cANCA) met. immunoblot (ICD-9: N69) 105,00 zł SUROWICA 9
638 P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgA met. ELISA (ICD-9: N83) 80,00 zł SUROWICA 15
639 P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgG met. ELISA (ICD-9: N81) 80,00 zł SUROWICA 15
640 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89) 65,00 zł SUROWICA 6
641 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89) 65,00 zł SUROWICA 6
642 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89) 115,00 zł SUROWICA 6
643 P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89) 110,00 zł SUROWICA 9
644 P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89) 110,00 zł SUROWICA 9
645 P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89) 200,00 zł SUROWICA 9
646 P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89) 90,00 zł SUROWICA 40
647 P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89) 90,00 zł SUROWICA 40
648 P/c. p. protrombinie w kl. IgG i gM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89) 150,00 zł SUROWICA 40
649 P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89) 60,00 zł SUROWICA 40
650 P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89) 60,00 zł SUROWICA 40
651 P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89) 85,00 zł SUROWICA 40
652 P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89) 60,00 zł SUROWICA 40
653 P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89) 60,00 zł SUROWICA 40
654 P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89) 90,00 zł SUROWICA 40
655 Antykoagulant toczniowy (ICD-9: N89) 160,00 zł _MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 + OSOCZE (CYTRYNIAN) / SUROWICA 12
656 P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG 90,00 zł SUROWICA 30
657 P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgM 90,00 zł SUROWICA 30
658 P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG i IgM 150,00 zł SUROWICA 30
660 P/c. p. antygenom jajnika met. IIF 100,00 zł SUROWICA 15
661 P/c. p. antygenom łożyska met. IIF 100,00 zł SUROWICA 15
662 P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF 100,00 zł SUROWICA 15
663 P/c. p. plemnikom met. IIF 95,00 zł SUROWICA 6
665 P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) met. RIA 250,00 zł SUROWICA 33
666 P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgA met. ELISA 180,00 zł SUROWICA 17
667 P/c. p. nabłonkowi przewodów ślinowych (SDEA), met. IIF 95,00 zł SUROWICA 14
668 P/c. przeciwko titinie (ICD-9: n93) 250,00 zł SUROWICA 24
669 P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF (ICD-9: N93) 65,00 zł SUROWICA 7
670 P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-ACHR) met. RIA (ICD-9: N93) 150,00 zł SUROWICA 18
671 P/c. p. mięśniom pop. pr. i p. mięśniowi sercowemu (miasthenia gravis) met. IIF 135,00 zł SUROWICA 7
672 P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF (ICD-9: N97) 95,00 zł SUROWICA 7
673 P/c. p. czynnikowi wew. Castle’a i p. kom. okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 95,00 zł SUROWICA 9
674 P/c. p. blonie podst. kłęb. nerk.(anty-GBM) i błonie pęch. płucnych met. IIF (ICD-9: N67) 95,00 zł SUROWICA 17
675 P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) met. IIF (ICD-9: N67) 95,00 zł SUROWICA 7
676 P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF (ICD-9: N95) 95,00 zł SUROWICA 7
677 P/c. p. wyspom trzust., kom. zewnątrzwydzielniczym trzust. i kom. kubkowatym jelit met. IIF (ICD-9: N99) 95,00 zł SUROWICA 7
678 Panel jelitowy (p/c. p.kom. zewnątrzwydziel. trzustki i kom. kubk. jelit,ASCA,ANCA) met. IIF (ICD-9: N79) 200,00 zł SUROWICA 21
679 P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF 65,00 zł SUROWICA 9
680 P/c. p. korze nadnerczy met. IIF (ICD-9: N63) 95,00 zł SUROWICA 21
681 P/c. p. Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA) met. IIF 55,00 zł SUROWICA 9
682 Pc. p. Saccharomyces cerevisiae IgA (ASCA) met. IIF 55,00 zł SUROWICA / OSOCZE (EDTA) / OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 9
683 p/c p. komórkom śródbłonka met. IIF 100,00 zł SUROWICA / OSOCZE (CYTRYNIAN) / OSOCZE (EDTA) / OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 14
684 P/c. p. wyspom trzustki met. IIF (ICA) (ICD-9: N99) 135,00 zł SUROWICA 30
685 Panel neuroimm. (a-Ri,a-Hu,a-Yo,a-GAD,a-MAG,p/c. p. mielinie) met. IIF, immunobloting (ICD-9: O03) 300,00 zł SUROWICA 23
686 P/c. p. keratynie (AKA) met. IIF 65,00 zł SUROWICA 7
687 Badanie tkankowe (IgG, IgA, IgM, a-C3) (ICD-9: 91.891) 95,00 zł INNY MATERIAŁ 21
688 P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid IgG, met. IIF (ICD-9: N73) 95,00 zł SUROWICA 7
689 P/c. antygenom błony podstawnej (BMZ) badanie na splice skóry met. IIF (ICD-9: 91.891) 50,00 zł SUROWICA 7
690 Badanie w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) met. IIF (ICD-9: 91.891) 95,00 zł SUROWICA 7
693 P/c. p. pemphigus i pemphigoid IgA, met. IIF 60,00 zł SUROWICA 7
694 P/c. p. pemphigus (desmogleina1, desmogleina3) IgG, p/c. p. pemphigus IgA, p/c. p pemphigoid IgG, IgA, met.IIF 80,00 zł SUROWICA 7
695 PPJ (ANA10) met. IIF i DID (6 antygenów) (ICD-9: O21) 70,00 zł SUROWICA 7
699 Pc. p. PNP (pęcherzyca paraneoplastyczna) IgG, met. IIF 60,00 zł SUROWICA 7
3140 Profil reumatyczny IgG met. IIF 115,00 zł SUROWICA 14
3240 Autoimmunologiczne zapalenia mózgu, panel przeciwciał, met IIF 550,00 zł SUROWICA 10
3254 P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgM 225,00 zł SUROWICA 9
3255 P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgG 225,00 zł SUROWICA 9
3257 p/c.p. receptorowi fosfolipazy A2 (PLA2R) met. IIF 200,00 zł SUROWICA 35
3260 P/c. p. dsDNA IgG met. ELISA (ICD-9: N75) 50,00 zł SUROWICA / OSOCZE (EDTA) / OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 14
3276 Antykoagulant toczniowy (LA) – testy przesiewowe (aPTT, dRVVt) 50,00 zł OSOCZE (CYTRYNIAN) 5
3277 Antykoagulant toczniowy (LA) – test przesiewowy/potwierdzający (aPTT) 135,00 zł OSOCZE (CYTRYNIAN) 5
3278 Antykoagulant toczniowy (LA) – test przesiewowy/potwierdzający (dRVVT) 85,00 zł OSOCZE (CYTRYNIAN) 5
3279 PPJ SES (SES-ANA) met. IIF (ICD-9: O21) 80,00 zł SUROWICA 7
3280 PPJ (ANA9) met. IIF, typ świecenia, miano (ICD-9: O21) 60,00 zł SUROWICA 6
3281 PPJ (ANA8) met. DID ENA (6 antygenów) 55,00 zł SUROWICA 10
3284 Pc. p. mitochondrialne (AMA) typ M2, M4, M9 met. Immunoblot 95,00 zł SUROWICA 12
3285 Panel nerkowo-naczyniowy (anty-GBM, cANCA, pANCA) IgG, met. Immunoblot 95,00 zł SUROWICA 7
3286 Panel nerkowo-naczyniowy (anty-GBM, cANCA, pANCA) IgG, met. IIF 95,00 zł SUROWICA 7
3287 Panel żołądkowo-jelitowy (APCA, ACINTI, GAB, ANCA) IgG, met.IIF 135,00 zł SUROWICA 7
3288 Panel celiakia IgG (DGP IgG, tTG IgG, cz. wew. Castle’a) met. blot 120,00 zł SUROWICA 7
3289 Panel celiakia IgA (DGP IgA, tTG IgA) met. BLOT 120,00 zł SUROWICA 7
3290 Panel autoprzeciwciał (ch. tk. łacznej,vasculittis,ch. autoimmunologiczne wątroby) met.immunoblot 185,00 zł SUROWICA 7
3293 Panel wątrobowy AIH/PBC (AMA M2,M2-3E,Sp100,PML,gp210,LC-1,LKM-1,SLA/LP,Ro-52), met. immunoblot 200,00 zł SUROWICA 11
3294 P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM 1) met. ELISA 55,00 zł SUROWICA / OSOCZE (EDTA) 12
3295 P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. ELISA 55,00 zł SUROWICA / OSOCZE (EDTA) 12
3296 Panel wątrobowy (AMA, LKM-1) met. IIF 65,00 zł SUROWICA / OSOCZE (CYTRYNIAN) / OSOCZE (EDTA) / OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 9
3297 PPJ (ANA6) met. immunoblot ENA (7 antygenów) 115,00 zł SUROWICA / OSOCZE (EDTA) / OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 14
3298 PPJ anty-SS-B (La) met. ELISA 55,00 zł SUROWICA / OSOCZE (CYTRYNIAN) / OSOCZE (EDTA) / OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 14
3299 PPJ anty-SS-A (Ro) met. ELISA 55,00 zł OSOCZE (CYTRYNIAN) / SUROWICA / OSOCZE (EDTA) / OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 14
3300 PPJ przeciw centromerom (ACA) met. ELISA 70,00 zł SUROWICA / OSOCZE (EDTA) / OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 14
3301 PPJ anty-Jo-1 met. ELISA 95,00 zł OSOCZE (CYTRYNIAN) / SUROWICA / OSOCZE (EDTA) / OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 14
3302 PPJ anty-Scl-70 met. ELISA 95,00 zł OSOCZE (CYTRYNIAN) / SUROWICA / OSOCZE (EDTA) / OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 14
3303 PPJ anty-Sm met. ELISA 95,00 zł SUROWICA / OSOCZE (CYTRYNIAN) / OSOCZE (EDTA) / OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 14
3304 P/c. przeciwjądrowe anty-Sm/RNP met. ELISA 95,00 zł SUROWICA / OSOCZE (CYTRYNIAN) / OSOCZE (EDTA) / OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 14
3305 PPJ przeciw histonom met. ELISA 95,00 zł SUROWICA 14
3306 PPJ (ANA7) met. ELISA (ICD-9: O21) 75,00 zł SUROWICA / OSOCZE (CYTRYNIAN) / OSOCZE (EDTA) / OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 10
3307 P/c. przeciwjądrowe ANA, AMA, ASMA met. IIF 60,00 zł SUROWICA / OSOCZE (CYTRYNIAN) / OSOCZE (EDTA) / OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 14
3308 P/c. p. 21-hydroksylazie 235,00 zł SUROWICA 19
3309 P/c p. mózgowe (neuronalne, ABA) (ICD-9: ) 200,00 zł SUROWICA 15
3310 P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA 90,00 zł SUROWICA 12
3311 P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgG 90,00 zł SUROWICA 14
3312 P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA+ IgG (łącznie) 150,00 zł SUROWICA 14
3313 P/c. p. Endomysium i retikulinie IgA 65,00 zł SUROWICA 10
3314 P/c. p. endomysium i retikulinie IgG 65,00 zł SUROWICA 14
3315 P/c. p. endomysium i retikulinie IgA+ IgG (łącznie) 90,00 zł SUROWICA 7
3317 P/c. p. Komórkom wątroby – badanie kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA) 110,00 zł SUROWICA 12
3318 Przeciwciała przeciw błonie podstawnej nabłonka 110,00 zł SUROWICA 17
3319 P/c. p. rąbkowi szczoteczkowemu kanalików nerkowych 110,00 zł SUROWICA 17
3348 P/c. p. insulinie, met. ELISA 165,00 zł SUROWICA 16
3872 MODY 2 – cukrzyca, cukrzyca ciążowa (ICD-9: ) 750,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) 3
3873 MODY 3 – cukrzyca (ICD-9: ) 750,00 zł KREW ŻYLNA (EDTA) 1
ALERGOLOGIA
Kod badania Nazwa badania Materiały do badań Czas oczekiwania
700 IgE całkowite (ICD-9: L89) 25,00 zł KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA + OSOCZE (HEPARYNA LITOWA) 1
704 Panel alergenów – mieszany (pediatryczny) (ICD-9: L91) 180,00 zł _MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 + SUROWICA 5
705 Panel alergenów pokarmowych (ICD-9: L91) 180,00 zł _MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 + SUROWICA 5
706 Panel alergenów oddechowych (ICD-9: L91) 180,00 zł _MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 + _MATERIAŁ NIEAKTYWNY02 + SUROWICA 5
707 Panel oddechowy III (10 alergenów) (ICD-9: L91) 120,00 zł SUROWICA 5
708 Panel pokarmowy III (10 alergenów) (ICD-9: L91) 120,00 zł SUROWICA 5
709 Panel pokarmowy IV (10 alergenów) (ICD-9: L91) 120,00 zł SUROWICA 5
710 IgE sp. GP1 – mieszanka traw wczesnych (ICD-9: L91) 55,00 zł KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) + SUROWICA 4
711 IgE sp. TP9 – mieszanka drzew (ICD-9: L91) 55,00 zł SUROWICA 4
712 IgE sp. WP3 – mieszanka chwastów (ICD-9: L91) 55,00 zł SUROWICA 4
713 IgE sp. MP1 – mieszanka pleśni (ICD-9: L91) 55,00 zł SUROWICA 4
714 IgE sp. FP2 – mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza (ICD-9: L91) 55,00 zł SUROWICA 4
715 IgE sp. EP71 – mieszanka pierza (ICD-9: L91) 55,00 zł SUROWICA 4
716 EP1-Mieszanka naskórków: łupież psa (E5), naskórek i łupież kota (E1), łupież konia (E3), łupież krowy (E4) (ICD-9: L91) 55,00 zł SUROWICA 4
717 IgE sp. GP4 – mieszanka traw późnych (ICD-9: L91) 55,00 zł SUROWICA 4
718 IgE sp. FP5 – mieszanka żywności (dziecięca) (ICD-9: L91) 55,00 zł SUROWICA 4
719 Panel drzew 5 (drzewa wczesne) 60,00 zł SUROWICA 6
720 Panel drzew 6 (drzewa późne) 60,00 zł SUROWICA 6
721 IgE sp. FP3 mieszanka zbóż 55,00 zł SUROWICA 6
722 IgE sp. GP3 – panel traw 3 55,00 zł SUROWICA 6
723 Panel atopowy ( 30 alergenów) 180,00 zł SUROWICA 8
725 IgE sp. D1 – Dermatophagoides pteronyssinus (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 6
726 IgE sp. D2 – Dermatophagoides farinae (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 6
727 IgE sp. D70 – Acarus siro (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
728 IgE sp. D71 – Lepidoglyphus destructor (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
729 IgE sp. D72 – Tyrophagus putescientiae (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
730 IgE sp. E7 – odchody gołębia (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
732 IgE sp. I6 – karaluch – prusak (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
733 IgE sp. H2 – mieszanka kurzu domowego (Hollister Sten) 45,00 zł SUROWICA 4
734 IgE sp. odchody kanarka 80,00 zł SUROWICA 15
735 IgE sp. E1 naskórek i łupież kota (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
736 IgE sp. E2 naskórek psa (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 6
737 IgE sp. E3 łupież konia (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
738 IgE sp. E201 – pióra kanarka (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
739 IgE sp. E70 – pierze (pióra gęsi) (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
740 IgE sp. E78 – pióra papużki falistej (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
741 IgE sp. E86 – pióra kaczki (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
742 IgE sp. E84 – naskórek chomika (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
743 IgE sp. E82 – naskórek królika (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
744 IgE sp. E81 – naskórek owcy (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
745 IgE sp. E6 – naskórek świnki morskiej (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
746 IgE sp. E5 łupież psa (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 6
747 IgE sp. E 98 naskórek, włos szynszyla (ICD-9: L91) 55,00 zł SUROWICA 42
748 IgE sp. G5 Życica trwała (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 6
749 IgE sp. G8 – Wiechlina łąkowa (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 6
750 IgE sp. G3 – kupkówka pospolita (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
751 IgE sp. G4 – kostrzewa łąkowa (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
752 IgE sp. G6 – tymotka łąkowa (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
753 IgE sp. G12 – żyto (pyłki) (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
754 Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów) (ICD-9: L91) 85,00 zł SUROWICA 5
755 Panel oddechowy, trawy, chwasty (10 alergenów) (ICD-9: L91) 85,00 zł SUROWICA 5
756 Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów) (ICD-9: L91) 85,00 zł SUROWICA 5
757 Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów) (ICD-9: L91) 85,00 zł SUROWICA 5
758 Panel atopowy ( 20 alergenów) (ICD-9: L91) 145,00 zł SUROWICA 7
759 IgE sp. T27 – Lipa drobnolistna (ICD-9: L91) 55,00 zł SUROWICA 42
760 IgE sp. T3 – brzoza (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 6
761 IgE sp. T4 – leszczyna (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
762 IgE sp. T2 – olcha (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
763 IgE sp. T14 – topola (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
764 IgE sp. T12 – wierzba (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
765 Panel pokarmowy, mąka i mięso (10 alergenów) (ICD-9: L91) 85,00 zł SUROWICA 5
766 Panel pokarmowy, nabiał i orzechy (10 alergenów) (ICD-9: L91) 85,00 zł SUROWICA 5
767 Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów) (ICD-9: L91) 85,00 zł SUROWICA 5
768 Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów) (ICD-9: L91) 85,00 zł SUROWICA 5
769 Panel mleko krowie plus gluten (ICD-9: L91) 85,00 zł SUROWICA 9
770 IgE sp. W9 – babka lancetowata (ICD-9: L91) 85,00 zł SUROWICA 4
771 IgE sp. W6 – bylica pospolita (ICD-9: L91) 85,00 zł SUROWICA 4
772 IgE sp. W10 – komosa biała (ICD-9: L91) 85,00 zł SUROWICA 4
773 Panel pyłki DPA-Dx, 8 alergenów (tymotka łąkowa, brzoza) 185,00 zł SUROWICA 8
775 IgE sp. M6 – Alternaria tenuis (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
776 IgE sp. M3 – Aspergillus fumigatus (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
777 IgE sp. M5 – Candida albicans (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
778 IgE sp. M2 – Cladosporium herbarum (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
779 IgE sp. M4 – Mucor racemosus (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
780 IgE sp. M1 – Penicillium notatum (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
781 Panel pediatryczny DPA-Dx, 14 alergenów (mleko, jajo kurze, orzeszki ziemne, brzoza) 200,00 zł SUROWICA 8
782 Panel pokarmowy, białka mleka (6 alergenów) 150,00 zł SUROWICA 5
783 IgE sp. E101 – albumina surowicy bydlęcej (BSA) (ICD-9: L91) 55,00 zł SUROWICA 42
784 IgE sp. F169 mleko UHT (gotowane mleko) (ICD-9: L91) 55,00 zł SUROWICA 42
785 IgE sp. F1 – białko jajka (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
786 IgE sp. F245 – jajko całe (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
787 IgE sp. F75 – żółtko jajka (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
788 IgE sp. F76 – alfa laktoalbumina (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
789 IgE sp. F77 – beta laktoglobulina (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
790 IgE sp. F78 – kazeina (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
791 IgE sp. F2 – mleko krowie (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
792 IgE sp. F81 – ser cheddar (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
793 IgE sp. alfa-amylaza (ICD-9: L91) 55,00 zł SUROWICA 4
794 IgE sp. F106 hydrolizat serwatki (ICD-9: L91) 55,00 zł SUROWICA 42
795 IgE sp. F360 – jogurt (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 6
796 IgE sp. F79 – gluten (gliadyna) (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
797 IgE sp. F11 – gryka (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
798 IgE sp. F6 – jęczmień (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
799 IgE sp. F8 – kukurydza (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
800 IgE sp. F7 – owies (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
801 IgE sp. F4 – pszenica (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
802 IgE sp. F9 – ryż (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
803 IgE sp. F14 – soja (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
804 IgE sp. F5 – żyto (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
805 Panel pediatryczny (28 alergenów) (ICD-9: L91) 180,00 zł SUROWICA 4
806 Panel pokarmowy ( 21 alergenów) (ICD-9: L91) 180,00 zł _MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 + SUROWICA 4
807 Panel oddechowy (21 alergenów) (ICD-9: L.91) 180,00 zł _MATERIAŁ NIEAKTYWNY01 + SUROWICA 4
808 IgE sp. F88 – baranina (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
809 IgE sp. F284 – indyk (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
810 IgE sp. F83 – kurczak (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
811 IgE sp. F26 – wieprzowina (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
812 IgE sp. F27 – wołowina (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
813 IgE sp. F3 – dorsz (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
814 IgE sp. F40 – tuńczyk (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
815 IgE sp. F205 śledź 45,00 zł SUROWICA 6
816 IgE sp. F 24 Krewetka (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 6
818 IgE sp. F15 – fasola (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
819 IgE sp. F12 – groch (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
820 IgE sp. F31 – marchew (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
821 IgE sp. F244 – ogórek (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
822 IgE sp. F86 – pietruszka (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
823 IgE sp. F25 – pomidor (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
824 IgE sp. F85 – seler (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
825 IgE sp. F35 – ziemniak (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
826 IgE sp. F48 – cebula (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
830 IgE sp. F92 – banan (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
831 IgE sp. F94 – gruszka (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
832 IgE sp. F49 – jabłko (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
833 IgE sp. F84 – kiwi (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
834 IgE sp. F33 – pomarańcza (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
835 IgE sp. F44 – truskawka (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
836 IgE sp. F237 – morela (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 6
837 IgE sp. F 259 winogrona (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 6
839 IgE sp. F105 – czekolada (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
840 IgE sp. F93 – kakao (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
841 IgE sp. F221 – kawa (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
842 IgE sp. F403 – drożdże browarnicze (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
843 IgE sp. F89 – gorczyca (biała i czarna) (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
844 IgE sp. F277 – koperek (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
845 IgE sp. F280 – pieprz czarny (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
846 IgE sp. F17 – orzech leszczyny (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
847 IgE sp. F256 – orzech włoski (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
848 IgE sp. F13 – orzech ziemny (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
849 IgE sp. F20 – migdały (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 6
850 IgE sp. M44 Drożdże piekarskie (Saccharomyces cerevisiae) (ICD-9: L91) 55,00 zł SUROWICA 42
851 IgE sp. F 156 malina 55,00 zł SUROWICA 42
852 IgE sp. F32 cytryna (ICD-9: L91) 55,00 zł SUROWICA 42
854 Panel jady owadów DPA-Dx (osa, pszczoła) 135,00 zł SUROWICA 8
855 IgE sp. I3 – jad osy (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
856 IgE sp. I1 – jad pszczoły (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
857 IgE sp. I75 – jad szerszenia europejskiego (ICD-9: L91) 90,00 zł SUROWICA 4
858 IgE sp. I71 – jad komara (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
859 IgE sp. I73 – Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa) (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
860 IgE sp.I205 – jad trzmiela (ICD-9: L91) 90,00 zł SUROWICA 12
863 IgE sp. C58 sulfamethoxazol (ICD-9: l91) 55,00 zł SUROWICA 42
864 IgE sp.C91 – metamizol (ICD-9: L91) 55,00 zł SUROWICA 42
865 IgE sp. O1 – bawełna (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
866 IgE sp. K20 – wełna (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
867 IgE sp. K82 – latex (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
868 IgE sp. K 74 jedwab (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 6
869 IgE sp. K80 formaldehyd (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 6
870 IgE sp. C204 – amoxycylina (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 12
871 IgE sp. C62 doksycyklina (ICD-9: l91) 55,00 zł SUROWICA 42
872 IgE sp. C52 Pyrazolon 55,00 zł SUROWICA 42
873 IgE sp.C85 – paracetamol (ICD-9: L91) 55,00 zł SUROWICA 42
874 IgE sp.C211 – erytromycyna (ICD-9: L91) 55,00 zł SUROWICA 42
875 IgE sp. P1 – glista ludzka (ICD-9: L91) 45,00 zł SUROWICA 4
MIKROBIOLOGIA
Kod badania Nazwa badania Materiały do badań
1000 Wymaz z gardła (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 5
1001 Wymaz z nosa (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 5
1002 Wymaz z nosogardzieli (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 5
1003 Wymaz z jamy ustnej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 5
1004 Wymaz z języka (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 5
1005 Wymaz z dziąseł (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 5
1006 Wymaz z zębodołu (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 5
1008 Wymaz z migdałków (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 5
1009 Wymaz z krtani (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 5
1010 Wymaz z ucha prawego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 5
1011 Wymaz z ucha lewego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 5
1014 Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 5
1015 Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 5
1018 Wymaz z przełyku (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 5
1020 Wymaz ze zmian skórnych (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 5
1021 Wymaz z pępka (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 5
1022 Wymaz z rany (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 5
1024 Wymaz z czyraków (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 5
1025 Wymaz z owrzodzenia (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 5
1027 Wymaz ze stopy cukrzycowej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 5
1028 Wymaz z przetoki (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 5
1031 Posiew beztlenowy z ropnia (bad. bakter) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 10
1032 Posiew z odleżyny (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 5
1033 Wymaz ze skóry (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 5
1034 Wymaz z pachwiny (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY 5
1040 Wymaz z ujścia cewki moczowej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 5
1041 Wymaz z cewki moczowej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 5
1042 Wymaz spod napletka (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 5
1043 Wymaz z warg sromowych (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 5
1045 Wymaz z pochwy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 5
1046 Wymaz z pochwy beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 10
1047 Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 5
1050 Wymaz z prącia (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 5
1051 Wymaz z okolicy odbytu (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 5
1052 Wymaz z odbytu (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 5
1100 Mocz posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.33) 45,00 zł MOCZ NA POSIEW 5
1101 Kał posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł KAŁ 5
1103 Plwocina posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł PLWOCINA 5
1104 Aspirat z oskrzeli posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY 5
1108 Popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe BAL (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł INNY MATERIAŁ 5
1109 Materiał śródoperacyjny (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY 5
1110 Nasienie posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł NASIENIE 5
1111 Nasienie posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł NASIENIE 5
1112 Płyn mózgowo-rdzeniowy posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł PMR 5
1114 Popłuczyny żołądkowe posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY 10
1115 Punktat posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł PUNKTAT 5
1117 Treść jelitowa posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY 5
1118 Żółć posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY 5
1119 Treść z przetoki posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY 5
1121 Treść żołądkowa posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY 5
1123 Wydzielina z dróg oddechowych posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYDZIELINA 5
1125 Pokarm z piersi prawej posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY 5
1126 Pokarm z piersi lewej posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY 5
1127 Krew pediatryczna posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY 7
1128 Krew posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł KREW ŻYLNA 7
1129 Krew posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł KREW ŻYLNA 7
1130 Ropa posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł ROPA 5
1131 Ropa posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł ROPA 10
1132 Płyn z jamy ciała posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł PŁYN Z JAMY CIAŁA 5
1133 Płyn z jamy ciała posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł PŁYN Z JAMY CIAŁA 10
1151 Wydzielina z gruczołu krokowego posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYDZIELINA 10
1200 Inny materiał posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł INNY MATERIAŁ 5
1201 Inny materiał posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY 10
1248 Wymaz z gardła w kierunku antygenu Streptococcus pyogenes 55,00 zł WYMAZ 1
1249 RSV (Respiratory syncytial virus), antygen 50,00 zł WYMAZ 6
1252 Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella (bad. bakter.) (ICD-9: 90.92) 45,00 zł KAŁ 5
1253 Posiew kału w kierunku Salmonella (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł KAŁ 5
1254 Posiew kału w kierunku enteropatogennej Escherichia coli (EPEC) (ICD-9: S96) 55,00 zł KAŁ 11
1256 Posiew kału w kierunku Campylobacter (ICD-9: 91.831) 55,00 zł KAŁ 8
1264 Wymaz w kierunku Listeria monocytogenes 45,00 zł MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY 5
1265 Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae (ICD-9: 91.831) 55,00 zł WYMAZ 5
1266 Posiew w kierunku Yersinia enterocolitica (ICD-9: 91.831) 85,00 zł MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY 10
1267 Posiew w kierunku Propionibacterium acnes (ICD-9: 91.831) 55,00 zł MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY 14
1268 Clostridium difficile, toksyna A/B w kale (ICD-9: S81) 165,00 zł KAŁ 12
1271 Clostridium difficile, antygen GDH (ICD-9: S82) 75,00 zł KAŁ 1
1280 Wymaz z cewki moczowej w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. (ICD-9: 91.831) 50,00 zł WYMAZ 3
1281 Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 3
1310 Wymaz z odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 5
1311 Wymaz z pochwy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 5
1315 Wymaz z pochwy na obecność plemników – preparat (ICD-9: 91.891) 45,00 zł WYMAZ 2
1316 Inny materiał w kierunku paciorkowca grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY 5
1317 Wymaz z przedsionka pochwy w kierunku paciorkowca grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 5
1320 Posiew w kierunku M. tuberculosis – met. konwencjonalna(Gruźlica)(bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 75,00 zł MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY / MOCZ NA POSIEW 56
1325 Test wrażliwości rozszerzonej(etin,cyklose,kaprom,ofloksa,rifabu,daver,clofaz,bisep,amika) (ICD-9: 91.831) 250,00 zł MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY 3
1332 Identyfikacja prątków metodą ACCU-PROBE 250,00 zł MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY 72
1335 Gruźlica, T-SPOT TB (test IGRA) 350,00 zł KREW ŻYLNA (HEPARYNA LITOWA) 4
1752 Wymaz z rurki intubacyjnej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 5
1753 Wymaz z rurki intubacyjnej beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 7
1754 Wymaz z rurki tracheotomijnej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 5
1762 Seton z ucha prawego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł SETON 5
1763 Seton z ucha lewego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł SETON 5
1777 Sporal A (4 krążki) 75,00 zł SPORAL 7
1972 Identyfikacja gronkowca koagulazododatniego (CF) 20,00 zł 5
2000 Wymaz z gardła (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 7
2001 Wymaz z nosa (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 7
2002 Wymaz z nosogardzieli (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 7
2003 Wymaz z jamy ustnej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 7
2004 Wymaz z języka (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 7
2005 Wymaz z dziąseł (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 7
2006 Wymaz z zębodołu (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 7
2008 Wymaz z migdałków (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 7
2009 Wymaz z krtani (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 7
2010 Wymaz z ucha prawego (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 7
2011 Wymaz z ucha lewego (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 7
2014 Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 7
2015 Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 7
2018 Wymaz z przełyku (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 7
2020 Wymaz ze zmian skórnych (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł WYMAZ 7
2021 Wymaz z pępka (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł WYMAZ 7
2022 Wymaz z rany (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł WYMAZ 7
2024 Wymaz z czyraków (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł WYMAZ 7
2025 Wymaz z owrzodzenia (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł WYMAZ 7
2027 Wymaz ze stopy cukrzycowej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł WYMAZ 7
2028 Wymaz z przetoki (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł WYMAZ 7
2030 Wymaz z ropnia (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł WYMAZ 7
2033 Wymaz ze skóry (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł WYMAZ 7
2034 Wymaz z pachwiny (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł WYMAZ 7
2040 Wymaz z ujścia cewki moczowej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł WYMAZ 7
2041 Wymaz z cewki moczowej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł WYMAZ 7
2042 Wymaz spod napletka (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł WYMAZ 7
2043 Wymaz z warg sromowych (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł WYMAZ 7
2045 Wymaz z pochwy (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł WYMAZ 7
2047 Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł WYMAZ 7
2050 Wymaz z prącia (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł WYMAZ 7
2051 Wymaz z okolicy odbytu (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł WYMAZ 7
2052 Wymaz z odbytu (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł WYMAZ 7
2100 Mocz posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł MOCZ NA POSIEW 7
2101 Kał posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł KAŁ 7
2102 Smółka posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł INNY MATERIAŁ 7
2103 Plwocina posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł PLWOCINA 7
2104 Aspirat z oskrzeli posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY 7
2109 Materiał śródoperacyjny (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY 7
2110 Nasienie posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł NASIENIE 7
2112 Płyn mózgowo-rdzeniowy posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł PMR 7
2114 Popłuczyny żołądkowe (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY 7
2115 Punktat posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł PUNKTAT 7
2117 Treść jelitowa posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY 7
2118 Żółć posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY 7
2119 Treść z przetoki posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY 7
2121 Treść żołądkowa posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY 7
2122 Wody płodowe posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł PŁYN Z JAMY CIAŁA 7
2123 Wydzielina z dróg oddechowych posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł WYDZIELINA 7
2126 Pokarm z piersi prawej posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY 7
2127 Pokarm z piersi lewej posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY 7
2128 Krew posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł KREW ŻYLNA 7
2130 Ropa posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł ROPA 7
2132 Płyn z jamy ciała posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł PŁYN Z JAMY CIAŁA 7
2200 Inny materiał (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY 7
2250 Posiew kału w kierunku grzybów pleśniowych (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł KAŁ 7
2251 Badanie w kierunku Malassezia furfur (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY 5
2500 Paznokcie rąk (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,00 zł INNY MATERIAŁ 30
2501 Paznokcie stóp (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,00 zł INNY MATERIAŁ 30
2502 Naskórek dłoni (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,00 zł INNY MATERIAŁ 30
2504 Skóra gładka (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 45,00 zł INNY MATERIAŁ 30
2505 Skóra owłosiona głowy (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł INNY MATERIAŁ 30
2506 Włosy (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł WŁOSY 30
2509 Zeskrobiny inny materiał (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY 15
2700 Nużyca, demodekoza (ICD-9: 91.831) 50,00 zł WYMAZ + INNY MATERIAŁ 4
2750 Posiew końcówki cewnika moczowego (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł MATERIAŁ MIKROBIOLOGICZNY 7
2752 Wymaz z rurki intubacyjnej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł WYMAZ 7
2754 Wymaz z rurki tracheotomijnej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł WYMAZ 7
2762 Seton z ucha prawego (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł SETON 7
2763 Seton z ucha lewego (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 50,00 zł SETON 7
3232 KyberKompakt, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału 500,00 zł KAŁ 13