Lekarze Specjaliści Poznań Suchy las

Zapraszamy! : Poniedziałek - Piątek: 14.00 do 20.00
  Kontakt : +48 793 840 469

Lekarze

Maria Marlena Stachowiak

Przyjmuję tylko dorosłych.

Wieloletni staż w oddziale neuro-rehabilitacyjnym oraz szpitalnym.

Ukończony kurs w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

„Rehabilitacja chorych z zaburzeniami funkcji poznawczych spowodowanymi ogniskowymi
uszkodzeniami mózgu”- metoda wspomagana komputerowo -system REHACOM
Odbyte liczne szkolenia organizowane pod patronatem Polskiego Związku Logopedów

AFASYSTEM komputerowy system wspomagający terapię afazji, zajmuje się diagnozą i rehabilitacją u osób, które utraciły mowę w wyniku dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego oraz obwodowego układu nerwowego (afazja,dyzartria i inne)

Leczone choroby:

 

  • Wady wymowy
  • Zaburzenia mowy
  • Afazja
  • Dysleksja

UMÓW WIZYTĘ