Lekarze Specjaliści Poznań Suchy las

Zapraszamy! : Poniedziałek - Piątek: 14.00 do 20.00
  Kontakt : +48 793 840 469

Lekarze

Maria Stachowiak

Logopeda afazjolog

Doświadczony logopeda

  • wieloletni staż w oddziale neurorehabilitacyjnym oraz szpitalnym
  • ukończony kurs w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
    „Rehabilitacja chorych z zaburzeniami funkcji poznawczych spowodowanymi ogniskowymi
    uszkodzeniami mózgu”- metoda wspomagana komputerowo -system REHACOM
  • liczne szkolenia organizowane pod patronatem Polskiego Związku Logopedów
  • AFASYSTEM komputerowy system wspomagający terapię afazji, zajmuje się diagnozą i rehabilitacją u osób, które utraciły mowę w wyniku dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego oraz obwodowego układu nerwowego (afazja,dyzartria i inne)

Dni przyjęć
Czwartek od 14.30  umów wizytę