Lekarze Specjaliści Poznań Suchy las

Zapraszamy! : Poniedziałek - Piątek: 14.00 do 20.00
  Kontakt : +48 793 840 469

Lekarze

dr hab. n. med. prof. uczelni Nadia Sawicka-Gutaj

Od początku mojej aktywności zawodowej pracuję na Oddziale Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego w Poznaniu, na którym uzyskałam tytuł specjalisty chorób wewnętrznych (2018 r.) oraz specjalisty endokrynologii (2020 r.). Jestem też profesorem Uniwersytetu Medycznego w Katedrze i Klinice Endokrynologii oraz Pełnomocnikiem Dyrektora Centrum Nauczania w Języku Angielskim ds. Klinicznych. W 2010 r. ukończyłam Wydział Lekarski I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i zostałam uhonorowana przez JM Rektora Medalem za osiągnięcia w nauce i pracy społecznej. W 2016 r. uzyskałam stopień doktora nauk medycznych, w 2019 r. doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia pt. „Ocena jakości życia i analiza wybranych markerów w optymalizacji terapii pacjentów z łagodnymi chorobami tarczycy”. W 2020 r. otrzymałam zespołową nagrodę naukową im. Mikołaja Kopernika za osiągnięcie „Zastosowanie nowoczesnych metod obrazowych, immunohistochemicznych i technik biologii molekularnej dla poprawy diagnostyki i leczenia nowotworów tarczycy”. Podczas studiów doktoranckich zostałam nagrodzona Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia, Stypendium Naukowej Fundacji Polpharmy, Stypendium Rady Miasta Poznania dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego, wyróżnieniem w ogólnopolskim konkursie „Supertalenty w medycynie”. W trakcie studiów lekarskich otrzymałam stypendium Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia w nauce oraz tytuł „Primus Ekspert Lekarz” w ogólnopolskim konkursie na Najlepszego Studenta RP organizowanym przez Zrzeszenie Studentów Polskich. Jestem absolwentką VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które ukończyłam z tytułem „Primus Inter Pares”.

Jestem autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz kilkudziesięciu wystąpień na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Przewodniczyłam Sekcji Młodych Endokrynologów Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego – Klubu30 w latach 2016-2021; bylam członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego nw latach 2016-2021. Aktualnie jestem skarbnikiem WIelkopolskiego Oddziału PTE.

Szczególne zainteresowanie naukowe i kliniczne koncentrują się wokół chorób tarczycy (nadczynność tarczycy, niedoczynność tarczycy, choroba Hashimoto, guzki tarczycy) oraz zaburzeń metabolicznych i leczenia otyłości.

Leczone choroby:

 

 • Osteoporoza
 • Choroby tarczycy
 • Nadczynność tarczycy
 • Niedoczynność tarczycy
 • Choroba Hashimoto
 • Choroby endokrynologiczne
 • Zaburzenia miesiączkowania
 • Choroba Gravesa-Basedowa
 • Choroby przysadki
 • Nadwaga, otyłość
 • Choroba Cushinga
 • Akromegalia
 • Hiperprolaktynemia
 • Andrologia, hipogonadyzm

UMÓW WIZYTĘ